Parroquia de Santa María

UNA PARROQUIA  •  DOS IGLESIAS

Iglesia Santa María  •  Iglesia San Juan Diego

R.I.C.A.

 

Póngase en contacto con

Raul Palacio

por correo electrónico a

Padre Edgardo Iriarte

480.963.3207

Copyright © 2016, St. Mary Roman Catholic Church, 230 W Galveston St., Chandler AZ 85225

Parroquia de Santa María